29
JAN

Nasjonalt ID-senters innflyttingsfest

Nasjonalt ID-senter feirer innflytting i nye lokaler på Tøyen. Kun for inviterte.
29.01.2020 13.30 - 15.00
Vennligst skriv inn en gyldig og offisiell e-postadressse.
hotmail.com; gmail.com; outlook.com; hotmail.no; outlook.no