26
NOV

Webinar: Morfing - en trussel mot ID-kontrollen

Frøy Løvåsdal fra POD forteller om problematikken rundt morfing, samt arbeidet med iMARS-prosjektet. Thomas Døhli og Mads Odnes Jensen presenterer hovedfunnene i rapporten «Morfing – en trussel mot ID-kontrollen». NB, bruk jobb-epost ved påmelding.
26.11.2020 09.45 - 11.30

Trykk på "Gå til påmelding" for å melde deg på. 
Lenke til Teams-møte sendes ut etter påmeldingsfristen er ute.

Husk å benytte din jobb-epost ved påmelding.

Nasjonalt ID-senter inviterer til webinar om morfing og de trusler dette fenomenet utgjør for ID-forvaltningen. Webinaret passer for deg som er ID- eller grensekontrollør, men også for beslutningstakere i politiet og forvaltningen.

I biometriverdenen snakkes det ofte om morfede bilder. Morfing skjer når man blander to eller flere bilder sammen. Morfing (morphing) kan for eksempel tilrettelegge for ulovlig immigrasjon, alvorlig kriminalitet og terror. 

Frøy Løvåsdal fra Politidirektoratet vil gi en introduksjon om morfeproblematikken, samt en orientering om iMARS-prosjektet. 

Thomas Døhli fra Kripos og Nasjonalt ID-senters Mads Odnes Jensen vil presenterer hovedfunnene i rapporten «Morfing – en trussel mot ID-kontrollen». Rapporten beskriver fenomenet, og forsøker å  synliggjøre trusselen morfing utgjør for ID-forvaltningen.