23
OKT

Webinar om etterretning knyttet til ID-misbruk og irregulær utstedelse av dokumenter

Nasjonalt ID-senter arrangerer webinar om etterretning knyttet til ID-misbruk og irregulær utstedelse av dokumenter.
Teams-møte 23.10.2020 09.00 - 10.30

 

Trykk på "Gå til påmelding" for å melde deg på. 
Lenke til Teams-møte sendes ut etter påmeldingsfristen er ute.

Webinaret er særlig relevant for deg som jobber i politet eller i utlendingsfolvaltningen.

Husk å benytte din jobb-epost ved påmelding.

 

Del 1 (varighet ca 30. min)

Kripos og Nasjonalt ID-senter har opprettet et etterretnings- og analysesamarbeid knyttet til misbruk av ID. Samarbeidet har som ambisjon om å skaffe en fullstendig oversikt over det avdekkede ID-misbruket i Norge, i tillegg til å løfte frem nye og aktuelle sårbarheter og trusler mot ID-forvaltningen.

Thomas Døhli (Kripos) og Mads Odnes Jensen (Nasjonalt ID-senter) presenterer hvordan et fullstendig situasjonsbilde over ID-misbruket skal realiseres, og hvordan dette vil bidra til en ytterligere målrettet og effektiv ID-kontroll. De skal også presentere aktuell etterretning knyttet til ID-misbruk.

Del 2 (varighet ca 30. min)

Nasjonalt ID-senters dokument- og landeksperter orienterer om irregulær utstedelse av dokumenter og om pass utstedt av Houthi-bevegelsen i Jemen. Vi inviterer også til dialog med webinardeltakerne, for at vi skal få et best mulig bilde av temaet.

Det vil være anledning for å stille spørsmål under begge seansene.