15
MAI

Fagdag for andrelinjen

Har du dedikerte ID-oppgaver på andre- eller tredjelinjenivå på arbeidsplassen? Har du tatt andrelinjekurs hos oss eller i utlandet? Da er du velkommen til fagdagen.
15.05.2019 09.30 - 15.45

Her møter du kollegaer som har andrelinjeoppgaver på ID-feltet, du møter Nasjonalt ID-senters ansatte og får god tid til å bli kjent og bygge nettverk med folk som jobber med det samme som deg.

Arrangementet er gratis, men reise og opphold må dekkes av egen arbeidsgiver.

Dato: 15.05.19
Sted: Møllergata 39
Klokkeslett 9.30-15:45

Merk: Hvis du melder deg på, kommer det ingen automatisk bekreftelse på dette. 

Arrangementet er nå fullt. Dersom du melder deg på, blir du plassert på venteliste. 

Program - Fagdag for andrelinjen 15.05.19

 09:30-09:45           VELKOMMEN v/Nasjonalt ID-Senter

 09:45-10:15           KRIPOS v/Håkon Schjønsby

  • Tema: Misbruk av norske dokumenter

 10:15-1045             ØST PD - Gardermoen v/Hans Marius Stensby

  • Tema: Impostere på Oslo Lufthavn

 10:45-11:00            PAUSE

 11:00-11:30            ØST PD v/Maj Lis Kesti

  • Tema: A-krim samarbeid

 11:30 -12:00           SKATTEETATEN v/Yoran Sandanger og Karin Nore

  • Tema: «Impostertest» utført i Skatt for å avdekke kompetansenivået i førstelinjen

12:00- 12:45           LUNSJ

 12:45-13:00            NASJONALT ID-SENTER v/Camilla Dahlin

  • Tema: «Eget verktøy» – Opplæring av kolleger

 13:00-14:00            NDFU – National Document Fraud Unit v/Sumara Ijaz

  • Tema: Photocopy Forgery Training (foredraget blir holdt på engelsk)

14:00-14:15            PAUSE

 14:15 -15:30           NDFU – National Document Fraud Unitv/Sumara Ijaz

  • Tema: Photocopy Forgery Training (foredraget blir holdt på engelsk)

 15:30- 15:50           NASJONALT ID-SENTER v/Vegard Pettersen

  • Tema: ID-basen: Oppdateringer fra factfinding i Syria

 15:50-16:00            Avslutning og takk for nå

For de som har anledning møtes vi på «Oslo streetfood» i Torggata bad umiddelbart etter fagdagen.

https://www.oslo-streetfood.no/  Det er free seating da det ikke er muligheter for å reservere bord på dette stedet. Vi håper allikevel at vi kan samle oss et sted i dette lokalet.