Blogg

Nasjonalt ID-senter skriver om aktuelle temaer.

ID-sikkerhet på vei

14. juni 2019

Lars Erik Andersen,
seniorrådgiver ved ID-skolen, Nasjonalt ID-senter.

«Åtte av ti ulykker med vogntog skyldes utenlandske sjåfører»  og «Regjeringen vil utvise vogntogsjåfører»  er to artikler fra NRK siste halvår, som setter fokus på trafikksikkerhet, og utfordringer med tunge kjøretøy på norske vinterveier.

«Å kjøre med dårlige og slitte dekk, ikke overholde hviletidsbestemmelsene eller kjøre i ruspåvirket tilstand» nevnes som eksempler. I tillegg er det et alvorlig problem at noen utenlandske sjåfører mangler førerkort for tunge kjøretøy. De har falske førerkort, eller de har brukt falske utenlandske fører- eller ID-kort for å skaffe seg ekte norske. Å kjøre tungtransport man ikke har lov til, eller opplæring i å kjøre, enten det er sommer eller vinter, utgjør en betydelig risiko. Å avsløre disse er viktig for din og min sikkerhet.

Statens vegvesen har lenge vært oppmerksom på problemet med falske førerkort og ID-dokumenter, og har fått bistand fra Nasjonalt ID-senter til å bli bedre til å avdekke slike. Fra 2014 til 2018 har over 1.200, og så langt i 2019 har 184, av Vegvesenets medarbeidere fått opplæring i grunnleggende ID-kontroll hos oss. Etter å ha forberedt seg med e-læringskurs, lærer de i løpet av en dag å gjenkjenne falske dokumenter blant annet ved hjelp av ansiktssammenligning, bruk av UV-lys, lupe og intervjuteknikk, og de gjøres kjent med bakgrunnstrykk, mikroskrift og andre sikkerhetselementer i ID-dokumenter.

I tillegg til det som har med trafikksikkerhet å gjøre, har Vegvesenet et betydelig ansvar for å sikre at det ikke utstedes førerkort til noen som ikke skal ha det. Førerkort blir ofte brukt som ID-kort i Norge. Hvis man får et norsk førerkort som er utstedt på grunnlag av opplysningene i et annet falsk dokument, er man på god vei til å opprette en falsk identitet. Falske ID-kort kan brukes til svindel, det kan gi tilgang til offentlige ytelser som man ikke har krav på, og det kan gi tilgang til steder man ikke har adgang, for å nevne noe.

Falsk identitet og falske ID-kort er også et sentralt element i organisert kriminalitet eller terrorisme. Ett eksempel vi kjenner, er en av hovedmennene bak terroren i Paris i november 2015, som ble stoppet i en rutinekontroll kort tid før terroraksjonen. I ettertid vet vi at han legitimerte seg med et forfalsket ID-kort, uten at det ble fanget opp av kontrolløren. Kanskje hadde historien vært annerledes hvis fokus på identitet og ID-kort hadde vært større den dagen. Det handler altså om vår felles sikkerhet.Nasjonalt ID-senter tilbyr blant annet opplæring i ID-kontroll. I mars 2019 deltok 50 ansatte på kurs hos oss. Foto: Nasjonalt ID-senter.

Også når konsekvensene er mindre dramatiske enn terrorisme, er dette fokuset viktig. På et overordnet nivå er det en forutsetning for et velfungerende samfunn at vi kjenner folks identitet. Vi må vite hvem som bor i Norge, hvilke rettigheter man har til grunnleggende tjenester fra f. eks. helsevesenet og NAV, hvem som skal betale skatt, og hvem som har lov til å stemme ved valg. På individnivå er det viktig for den enkelte å kunne identifisere seg for å få tilgang til velferdssystemet, det er viktig for en arbeidsgiver som skal sikre at den ansatte har riktige kvalifikasjoner, og det er viktig for foreldre å vite hvem som er barnas lærer, fotballtrener eller dagmamma.

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på det ID-arbeidet som gjøres i offentlige virksomheter i Norge. Det gjør vi blant annet gjennom opplæring i ID-kontroll, som Statens vegvesen benyttet seg av. Siden 2012 har vi gitt opplæring i ID-arbeid på ulike nivå til ca 7500 personer. Halvparten av disse er fra politiet, og blant dem er de 400 av politiets medarbeidere som nå bygger et fagmiljø for å bemanne passkontorene som skal utstede nye pass, og de kommende nasjonale ID-kortene.

Det er ikke bare Vegvesenet og politiet som trenger kompetanse på ID-kontroll. Har kanskje din virksomhet folk som kontrollerer ID-dokumenter, og vet de i så fall hvordan de skal gjøre det? Er svaret kanskje, tja, eller nei, ville jeg tatt en kikk på våre opplæringssider. Kanskje vi kan bistå?  

Les også: