- ID er et helt sentralt spørsmål

ID-dagen 2016: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fortalte en fullsatt sal om betydningen av godt ID-arbeid.
Published: 11/14/2016
listhaug_sylvi_555x309.jpg

Fredag 11. november ble ID-dagen 2016 avviklet i regi av Nasjonalt ID-senter. Rundt 250 personer fra ulike steder i utlendingsforvaltningen hadde funnet veien til Hotel Bristol for å få med seg årets program.

ID sentralt
Nasjonalt ID-senters leder, Arne Isak Tveitan, kunne ønske en fullsatt sal på Hotel Bristol velkommen til årets arrangement. Deretter var det innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sin tur til å entre talerstolen. Statsråden var tidlig ute med å understreke betydningen av identitetsfastsettelse i arbeidet med å sørge for en rettferdig asylpolitikk.

- Jeg mener ID-arbeid er en av nøklene for å få til en rettferdig asylpolitikk. Mange som kommer hit mangler papirer, andre har med seg papirer som må sjekkes, innledet Listhaug.

I begynnelsen av august besøkte statsråden Nasjonalt ID-senter. Her fikk hun en innføring i hvordan noe av arbeidet med ID-fastsettelse foregår.

- Arbeidet skal intensiveres
Listhaug var i sin innledning også innom utfordringene som knytter seg til den massive flyktningstrømmene fra i fjor høst.

- Min intensjon er at vi skal intensivere arbeidet med å avsløre falske ID. Det er utrolig viktig å ta tak i dette arbeidet.

Med den massive tilstrømming av asylsøkere friskt i minnet, er det ingen grunn til å tro at utfordringene vil bli noe mindre fremover, fortalte statsråden.

- Ingen grunn til å tro at presset blir mindre
- Mange sier alt er under kontroll siden det har kommet langt færre hit i år. Det er ingen grunn til å tro at presset mot Europa blir mindre i tiden fremover, fortalte ministeren.

Listhaug gjentok betydningen av et godt ID-arbeid, blant annet for å hindre juks med velferdsordninger. Godt ID-arbeid står sentralt når det gjelder å skille de som flykter fra krig fra dem som ønsker seg en bedre, økonomisk fremtid.

- Det er utrolig viktig å kunne skille klinten fra hveten. ID er et helt sentralt spørsmål for å ha kontroll med asylpolitikken fremover, avsluttet statsråden. 

Få også med deg den siste utgaven av ID-rapporten som ble utgitt i forbindelse med arrangementet.