Bli med på ID-dagen 2016!

11. november 2016 holder Nasjonalt ID-senter sin årlige konferanse ID-dagen på Hotel Bristol i Oslo. Her kan du lese programmet og melde deg på konferansen.
Published: 9/13/2016
Picture of senior advisor Hanne Tannvik Svendsen, National ID-Centre

11. november holder Nasjonalt ID-senter sin årlige konferanse ID-dagen på Hotel Bristol i Oslo. Fullstendig program kommer snart.

Meld deg på konferansen her

Tid: 11. november 2016 08:30-15:30

Sted: Bristol Hotel, Kristian IVs gate 7, Oslo

Pris: 500 kroner

Her kan du lese programmet

I Norge er det mange etater som kommer i kontakt med utlendinger, og som skal vurdere deres identitet i forbindelse med ønsket om opphold i landet. De siste årene har vi erfart økende bevisstgjøring rundt utfordringene med identitetssvindel for å oppnå rettigheter eller tillatelser på feilaktig grunnlag, parallelt med viktigheten av at vi utfører kontrollarbeidet på en profesjonell måte som ikke medfører at grupper eller personer føler seg stemplet på grunn av bakgrunn eller etnisitet.

Store ankomsttall av utlendinger som søker seg til Norge utfordrer disse målsettingene. Langvarige kriger og uroligheter, politisk ustabilitet og økonomiske årsaker er noen blant mange push- og pullfaktorer som fører til at mange ønsker å bosette seg i Norge og Europa for øvrig. Bare i 2015 søkte mere enn 31,000 personer om beskyttelse i Norge, det største antallet asylsøkere til Norge noensinne. Over 70% av disse igjen søkte om asyl i løpet av tre måneder, fra september til november.

Nasjonalt ID-senter mener derfor at det er viktig med gode styringsverktøy som tilrettelegger for en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til å vurdere hvilke tiltak innenfor identitetsarbeid som bør gjelde, avhengende av ulike profiler. Årets tema diskuteres også internasjonalt og, brukt på riktig måte, vil det bidra til større treffsikkerhet, noe som også betyr mindre innsats og ressurser i identitetstilfeller som er bona fide. Vi inviterer derfor etater som har arbeidet med, eller planlegger å arbeide med, slike problemstillinger til å dele sine erfaringer og kompetanse på ID-dagen.

Deltagerne på konferansen vil være de som til daglig jobber med analyse, kontroll og vurdering av identitet. Ved å dele kunnskap og erfaringer kan vi styrke kompetansen og oppnå en mer helhetlig tilnærming til identitetsarbeidet i offentlig forvaltning.

Konferansen skal være konkret, praktisk og nyttig, og vi ønsker at den skal være til inspirasjon for alle som jobber med ID.