Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Nasjonalt ID-senter

Torsdag 11. august 2016 fikk innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug selv anledning til å stifte nærmere bekjentskap med arbeidet Nasjonalt ID-senter gjør.
Published: 8/11/2016
Picture showing Minister of Immigration and Integration, Sylvi Listhaug, on a visit to National ID-Centre.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid står sentralt arbeidet Nasjonalt ID-senter gjør, enten det dreier seg om den enkelte av våre brukere eller den øverste politiske ledelse. Det var derfor med glede Nasjonalt ID-senter torsdag 11. august 2016 kunne ønske innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug velkommen til en omvisning etter ønske fra statsråden selv. Statssekretær Marit Berger Røsland var også til stede under besøket. 

Nasjonalt ID-senters leder Arne Isak Tveitan kunne ønske statsråden og hennes følge velkommen.

Kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard (t.v.) informerte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om arbeidet Nasjonalt ID-senter gjør rundt ID-fastsettelse. 

Kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard ledet programmet hvor statsråden ble informert om arbeidet Nasjonalt ID-senter gjør. 

-Kompetanseheving sentralt

Seniorrådgiver Hanne Tannvik Svendesen fra Nasjonalt ID-senter fortalte statsråden om arbeidet med evalueringen av ID-arbeidet i flere etater. Bildet er fra fjorårets konferanse ID-dagen.

Etter en introduksjon ved kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard, kunne seniorrådgiver Hanne Tannvik Svendsen fortelle mer om behovet for kompetanseheving og lederforankring rundt ID-problematikken.Svendsen har stått i spissen for arbeidet Nasjonalt ID-senter har gjort for å evaluere ID-arbeider i flere offentlige etater, og kunne informere ministeren om funnene fra dette arbeidet.

Du kan lese mer om Nasjonalt ID-senters arbeid med å evaluere andre etater her. 

ID-basen et nyttig verktøy

Nasjonalt ID-senters Vegard Pettersen fortalte om hvor viktig ID-basen er som verktøy i arbeidet med ID-fastsettelse.

Statsråden fikk naturligvis også anledning til å se nærmere på noen av de verktøyene Nasjonalt ID-senter tilbyr. Seniorrådgiver Vegard Pettersen demonstrerte hvordan ID-basen på en effektiv måte kan benyttes i arbeidet med ID-kontroll, og hvordan Nasjonalt ID-senter arbeider for å fremme ID-kompetanse på tvers av landegrenser.

Dersom du er registrert som bruker av Nasjonalt ID-senters portal, kan du logge deg på og lese mer om ID-basen her. 

Viktig satsing på biometri

Frøy Løvåsdal informerte om hvor viktig arbeidet med biometri er i fastsettelsen av ID.

Viktigheten av å utvikle nye metoder i arbeidet med ID-fastsettelse ble også belyst.Seniorrådgiver Frøy Løvåsdal er en av Nasjonalt ID-senters eksperter på biometri-området, og som kunne informere ministeren om arbeidet som gjøres med bruk av biometri i ID-fastsettelsen og viktigheten av å fremme kompetansebygging også på dette området.

Med blikk for detaljer
Etter presentasjonen fikk statsråden selv anledning til å inspisere den tekniske ekspertisen og kompetansen Nasjonalt ID-senter bestitter innen dokumentgransking. Dokumentgransker Solvor Aarsland sørget for å gi ministeren en god demonstrasjon i hva arbeidet med å avdekke falske dokumenter kan bestå av og hvilke utfordringer man står over her.

Nasjonalt ID-senters dokumentgransker Solvor Aarsland gir statsråd Sylvi Listhaug en innføring i noen av de utfordringer dokumentgranskerne står overfor i arbeidet med å avdekke forfalskede dokumenter.

Statsråden på vei ut etter omvisningen, her sammen med Nasjonalt ID-senters leder, Arne Isak Tveitan.

Alle foto: Thomas E. Oksum