Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften (PDF)

10. januar 2013. Høringsbrev fra Statens vegvesen finner du her (PDF).

EU-kommisjonens forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP)

EU-kommisjonens forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP) (PDF)

1. september 2013. Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet finner du her (PDF).

Sluttevalueringen av Nasjonalt ID-senter

Sluttevalueringen av Nasjonalt ID-senter (PDF)

16.oktober 2013. Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet.