Fagdag for andrelinjen

Dedikerte personer som jobber med ID i andre- eller tredjelinjenivå, samlet seg hos Nasjonalt ID-senter for faglig påfyll onsdag 15. mai.
Published: 5/16/2019
Sumara_Ljaz

(Over: Sumara Ijaz begynner som dokumentgransker hos Nasjonalt ID-senter i oktober. Foto: Nasjonalt ID-senter).

En robust andrelinje er en forutsetning for god kvalitet i ID-forvaltningen. De skal være en støtte for egen førstelinje, og sikre at de har den nødvendige ID-kompetansen. De skal også være et bindeledd opp mot tredjelinjen, og bidra til at flest mulig saker skal løses lokalt. Det gir mest effektiv saksflyt, og bedre kompetanse om lokale forhold.

Spesielt gledelig var det for Nasjonalt ID-senter å introdusere Sumara Ijaz, som begynner som dokumentgransker hos oss i oktober. Sumara Ijaz kommer fra NDFU – National Document Fraud Unit i England og holdt et foredrag om forfalskninger i kopier.

Flere ganger i året arrangerer Nasjonalt ID-senter andrelinjekurs for personer som er, eller skal være, ressurspersoner med spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid.

Andrelinjen består av høyt kvalifiserte dokumentgranskere med avansert utstyr for ekthetsvurdering og tilgang på referanser. Andrelinjens hovedoppgave er å støtte førstelinjen, og være et bindeledd til tredjelinjen i Kripos og Nasjonalt ID-senter.

Mer om programmet  finner du her.

Andrelinjen og andrelinjeressurser

Personer innenfor politiet og utlendingsforvaltningen som har utvidet kompetanse på dokument- og personkontroll, blant annet etter å ha gjennomført kurs for dokumentgranskere i andrelinjen hos Nasjonalt ID-senter. Disse skal være førstelinjens faglige støtte og nærmeste kontaktpunkt.

Se også: