Digitalisering og samarbeid på tvers

Digitalisering og samarbeid på tvers var stikkord da ID-nettverket hadde møte 10. april. 15 av 18 etater som deltar i nettverket var samlet for erfaringsutvekslinger, dialog og samarbeid.
Published: 4/12/2019
idnettverket_555pxl.jpg

(Over: ID-nettverket består nå av 18 etater som samles for erfaringsutvekslinger, dialog og samarbeid. Illustrasjonsfoto: Nasjonalt ID-senter).

ID-nettverket arbeider for en mer helhetlig ID-forvaltning i Norge. De ble etablert i september 2013, og Nasjonalt ID-senter er sekretariat for nettverket med møter en gang hvert halvår.

Denne gangen var også CapGemini invitert som gjester. CapGemini skal kartlegge hvorvidt dagens ID-forvaltning er hensiktsmessig innrettet med tanke på sikkerhet, brukervennlighet og kostnadseffektivitet, på oppdrag fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Områdegjennomgangen skal blant annet sørge for vurdering av tiltak som bedrer kvaliteten og sikkerheten knyttet til etablering og kontroll av identitet.

ID-områdets gjennomgang vil berøre de forskjellige offentlige aktørene med roller i forbindelse med første gangs registrering av personer i Folkeregisteret (som for eksempel Skatteetaten, Nav og politiet), samt de som utsteder dokumenter som godtas som legitimasjon (Politiet, DIFI, Statens vegvesen og banknæringen). Nasjonalt ID-senter, som et ekspertorgan administrativt underlagt Politidirektoratet, vil også være en del av gjennomgangen. Rapporten skal være klar innen 1. oktober 2019.  

Møtene i ID-nettverket er lagt opp slik man først har korte foredrag om hva som rører seg på ID-feltet, deretter har nettverket en runde der alle forteller om hva som skjer på ID-fronten innenfor sitt felt. Lanseringen av nasjonale ID-kort skapte mest diskusjon. Kortene kommer til neste år og alle etater må være forberedt på hvordan man håndterer dette.

Ellers er det verdt å nevne at

  • Kathrine Qvenild fra UDI informerte om lagring av biometri i utlendingsforvaltningen, der de har gått gjennom 38 000 saker manuelt
  • Tore Rossland fra Politidirektoratet orienterte om bruk av håndholdte enheter for personkontroll.
  • Nasjonalt ID-senter viste den nye passkontrollfilmen vår. Vi har også et e-læringskurs om intervjuteknikk som skal lanseres i uke 18.

Her kan du lese om ID-nettverkets bakgrunn

Medlemmer i ID-nettverket: