Frokostmøte: Hva er sikker ID?

Det er tema på gratis frokostmøte hos Nasjonalt ID-senter 15. februar for ledere og fagpersoner i offentlig og privat sektor. Meld deg på her!
Published: 1/31/2018
idkontroll_hand_555.jpg

(Illustrasjonsfoto: Nasjonalt ID-senter).

På frokostmøtet blir det presentert fakta om standardisering på ID-området samt status om dette. Det åpnes også opp for diskusjoner.

Det vil blant annet bli presentert anbefalinger som International Civil Aviation Organization (ICAO), et organ under FN, mener er nødvendige prosesser for å etablere tillit til om en persons identitet er riktig.

I tillegg vil deltakerne få en oppdatering på standardiseringsarbeidet på europeisk og internasjonalt nivå.

Til slutt blir konsekvensene av manglende personidentifisering i samfunnet belyst, og hvordan det i Norge i dag er mulig å operere med falske eller fiktive identiteter.

Klikk her for å melde deg på - bindende påmelding

Risikobasert tilnærming

Internasjonale standarder for personidentifisering har en risikobasert tilnærming, der kontrollnivået settes ut fra hvilken skade eller trussel en person kunne påført samfunnet eller tjenesteyter ved bruk av uriktig identitet.

For eksempel må det være et annet kontrollnivå på ID-kontrollen for å utstede et pass enn for et bibliotekkort. Konsekvensene ved at en person bruker et ekte pass med uriktig identitet kan være katastrofale, mens uriktig identitet ved bruk av bibliotekkort vil være små.

Du vil møte:
Knut Ivarson Øvregård, Nasjonalt ID-senter
Vil lede møtet og dele sine erfaringer fra arbeidet med å etablere felles retningslinjer for personidentifisering i ID-forvaltningen i Norge. Han deltar som nasjonal ekspert i standardiseringsarbeidet i ISO  og CEN.

Øyvind Anders Arntzen Toftegaard, student ved NTNU
Han vi belyse konsekvenser av manglende retningslinjer for personidentifisering. Masterstudent i informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik. Han har tidligere arbeidet med ID management og dokumentsikkerhet. Deltar nå i standardiseringsarbeidet i CEN på identitetsområdet.

Knut Lindelien, Standard Norge
Han vil gi en oversikt over standardiseringsarbeidet for personidentifisering internasjonalt. Prosjektleder for standardiseringsarbeidet knyttet til personidentifisering, biometri og kortteknologi. Har lang erfaring i standardiseringsarbeidet i Norge og internasjonalt. 

Tid: torsdag 15. februar 2018 kl. 08.30-10.00. Registrering fra kl. 08.00.
Sted: Nasjonalt ID-senter, Møllergata 39, Oslo

Enkel servering

Klikk her for å melde deg på - bindende påmelding