15
FEB

Frokostmøte: Hva er sikker ID?

Nasjonalt ID-senter inviterer til gratis frokostmøte for ledere og fagpersoner i offentlig og privat sektor. Meld deg på her.
2/15/2018 8:30 AM - 10:00 AM

På frokostmøtet blir det presentert både fakta om standardisering på ID-området samt status. Det åpnes også opp for diskusjoner.

Det vil blant annet bli presentert anbefalinger som International Civil Aviation Organization (ICAO), et organ under FN, mener er nødvendige prosesser for å etablere tillit til om en persons identitet er riktig.

I tillegg vil deltakerne få en oppdatering på standardiseringsarbeidet på europeisk og internasjonalt nivå.

Til slutt blir konsekvensene av manglende personidentifisering i samfunnet belyst, og hvordan det i Norge i dag er mulig å operere med falske eller fiktive identiteter.