Toppen av isfjellet

Arne Isak Tveitans blogg: Hvor store er egentlig mørketallene på misbruk av identitetspapirer i Norge?
Published: 5/12/2017
Leader of the Norwegian ID-Centre, Arne Isak Tveitan

Arne Isak Tveitans blogg

Nasjonalt ID-senter har nå utgitt rapporten Misbruk av ID-dokumenter. Der presenterer vi statistikk på avdekket misbruk av dokumenter begått av utlendinger i Norge. Dette er funnene som er innrapportert. Men vi antar at det faktiske misbruket er større enn hva som fremkommer.

I rapporten kan vi lese at:

  • 996 dokumenter ble rapportert misbrukt i 2016, en økning på 25 prosent sammenlignet med 2015. Økningen må ses i sammenheng med asylankomstene i 2015, og økt saksmengde til Nasjonalt ID-senter.
  • Det ble rapportert om 821 personer som misbrukte ett eller flere dokumenter i 2016. I 2015 var tallet 682. Flest var fra Irak, med Syria og Albania på andre- og tredjeplass.
  • I 2016 ble det rapportert om 26 impostere – det laveste antallet til nå. I toppåret 2013 ble det rapportert om 67 avslørte impostere. (Imposter er en person som utgir seg for å være en annen, som kan innebære at personen benytter en annens identitetsdokumenter.)
  • I 2016 ble det rapportert omlag 23 400 misbrukte dokumenter i EU/Schengen-området – en nedgang på 13 prosent sammenlignet med 2015. Disse ble oppdaget enten ved passering av en ytre grense eller ved passering av en grense innenfor EU/ Schengen-området.

Vi kan ikke måle mørketallene, men jeg mener det er noen tiltak som kan iverksettes for å få mer kunnskap om det totale ID-misbruket:

  • Det er stort behov for kompetanseheving i identitetsarbeidet i politiet, utlendingsforvaltningen, og samfunnet for øvrig. Uten tilstrekkelig kompetanse er det vanskelig å fange opp falske identitetsdokumenter eller impostere.
  • Et bedre bilde av kontroller og misbruk kan oppnås gjennom fullstendige og korrekte registreringer hos alle instanser. Registrering og rapportering av kontroller og misbruk har vært, og er, ufullstendig. For eksempel er statistikken fra politidistriktene noe begrenset, på grunn av manglende innrapportering. Per i dag kan vi heller ikke enkelt hente ut entydig statistikk om straffesaker som gjelder falsk identitet og misbruk av ID-dokumenter.

Tidspress, manglende kunnskap eller manglende erfaring blant personer som arbeider med å kontrollere identitetsdokumenter og identitetsopplysninger kan føre til feil i registreringer, og at tilfeller av misbruk ikke avdekkes og følgelig ikke registreres.

Vi antar derfor at det faktiske misbruket er høyere.

Jeg håper likevel at denne rapporten bidrar til å belyse misbruk av identitetsdokumenter i Norge, samt øke bevisstheten rundt viktigheten av å rapportere om ID-misbruk. Med god oversikt og kompetanse kan vi ta skritt i riktig retning for å forbedre kvaliteten i ID-arbeidet som utføres i dag, og på den måten forhindre fremtidig ID-misbruk.   

Les også: