- Robust andrelinje nødvendig for god kvalitet

- En robust andrelinje er en forutsetning for god kvalitet i ID-forvaltningen, sier seksjonsleder for ID-skolen hos Nasjonalt ID-senter, Tone Opdahl.
Published: 3/20/2017
Picture of a person in a laboratorium

Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter arrangerer kurs for andrelinjen to ganger i året. (Foto: Nasjonalt ID-senter).

Flere ganger i året arrangerer Nasjonalt ID-senter andrelinjekurs for personer som er, eller skal være, ressurspersoner med spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid.

- Robust andrelinje en forutsetning

 - En robust andrelinje er en forutsetning for god kvalitet i ID-forvaltningen. De skal være en støtte for egen førstelinje, og sikre at de har den nødvendige ID-kompetansen. De skal også være et bindeledd opp mot tredjelinjen, og bidra til at flest mulig saker skal løses lokalt. Det gir mest effektiv saksflyt, og bedre kompetanse om lokale forhold, sier seksjonsleder for ID-skolen hos Nasjonalt ID-senter, Tone Opdahl.

Klart for ny kursrunde

 I dag går startskuddet for den første kursrunden for andrelinjen i 2017. Kurset består av tre ukeslange samlinger, og deltakerne får opplæring blant annet i samtaleteknikk, ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri samt regler for ID-kontroll. Det blir undervist i dokumenttekniske emner som identitetspapirer, sikkerhetselementer, lys- og fargeteori, trykkteknikker og underlagsdokumenter, for å nevne noe. I tillegg lærer man grunnleggende pedagogiske prinsipper, slik at man står tryggere i opplæringsrollen på egen arbeidsplass.

 Neste kurs vil ha oppstart i begynnelsen av september, og det vil snart bli åpnet for påmelding. 

Du kan lese mer om andrelinjeopplæringen her.