20
MAR

Andrelinjekurs for ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

Dette kurset egner seg for deg som har spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll, der du jobber, og som skal undervise førstelinjen i eget distrikt. Krav til søkerne er erfaring og kurs for førstelinje.
Møllergata 39, 0178 Oslo 3/20/2017 - 6/2/2017 9:00 AM - 3:30 PM

Mangler du førstelinjekurs kan du melde deg på et av våre førstelinjekurs som avholdes i februar og mars. Vi krever også at distriktet har UV-lampe og lupe på arbeidsplassen. Les vår veileder for å se våre anbefalinger om utstyr.

Etter kurset: Du vil inngå i et nettverk med andre andrelinjeressurser, og vi forventer at du fungerer som en støtte for ditt distrikts førstelinje. Vi ønsker at lederne til dem som får plass på kurset benytter seg av den nye kompetansen. Vi vil foreta en strategisk utvelgelse av personer som deltar på kurset.

På kurset vil du lære hvordan du skal utføre dokumentundersøkelser på andrelinjenivå. Du vil lære om samtaleteknikk, ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri og regler for ID-kontroll. I tillegg lærer du noen grunnleggende pedagogiske prinsipper slik at du blir tryggere når du skal undervise på egen arbeidsplass.

Vi ber interesserte deltagere søke tjenestevei, med vedlagte søknadsskjema. Lederen sender en e-post til postmottak@nidsenter.no med vedlagte attest, samt en kort begrunnelse for hvorfor søkeren trenger dette kurset. Søknaden må være sendt i løpet av fredag 24. februar 2017.

Søkerne vil få svar 2. mars 2017. Vi tar inn åtte personer på dette kurset.

Kurset er samlingsbasert med tre samlinger à én ukes varighet. Dato for samlingene er:

Samling 1: 20. - 24. mars 2017
Samling 2: 8.- 12. mai 2017
Samling 3: 29. mai - 2. juni 2017

Det må påregnes noe arbeid i periodene mellom samlingene, og deltagelse på alle samlingene for å få kursbevis.

Emner i undervisningen

 • Sikkerhetsdokumenter: produksjonsprosess, substrat,      sikkerhetselementer
 • Grunnleggende lys – og fargeteori, bruk av utstyr
 • Trykkteknikker
 • Personalisering av sikkerhetsdokumenter – teknikker,      sikkerhetselementer
 • Underlagsdokumenter
 • Forfalskningsmetoder
 • Vurdering av funn, rapportskriving, konklusjonsgrader
 • Testdokumenter
 • Ansiktssammenligning
 • Samtaleteknikk
 • Få oversikt over tilgjengelig verktøy
 • Opplæring og støtte til egen førstelinje