Sender ID-eksperter til Råde og Storskog

Nasjonalt ID-senter sender sine eksperter for å bistå Politiets utlendingsenhet med ID-vurderinger og kompetanseoverføring.
Published: 11/20/2015
Loupe used with document examination

Den ekstreme veksten i antall flyktninger og asylsøkere som strømmer til landet har satt hele apparatet til utlendingsforvaltningen på prøve. Det er i denne forbindelsen at Nasjonalt ID-senter ser behovet av å kunne bidra med vår spesialkompetanse på ID-feltet.

Råde og Storskog
I praksis innebærer dette at Nasjonalt ID-senters eksperter nå skal bistå Politiets utlendingsenhet (PU) i arbeidet med å bygge opp kapasiteten på ID-kontroll ved ankomstsenteret i Råde og ved grensestasjonen i Storskog.

Arbeidet her vil bestå av bistand med ID-vurderinger i førstelinjen, men også oppbygging av kompetanse, rutiner og kapasitet på sikt. Målet er å etablere en robust og kompetent førstelinje som støttes av en operativ andrelinje på stedet.

Sprengt kapasitet
Ved Ankomstsenter Østfold i Råde forteller prosjektleder Rolf Hegli om kapasitetsutfordringer på ID-vurderinger.

- Vi burde absolutt ha egne dokumentgranskere her. Nasjonalt ID-senter kan bistå oss i en innledningsfase, bygge opp kompetanse og synliggjøre behovet, sier han.

Langsiktig kompetansebygging
Hegli forteller om sprengt kapasitet hos PUs dokumentgranskere i Oslo og behovet for assistanse. Politiets utlendingsenhet ba derfor Nasjonalt ID-senter om akuttbistand innenfor ID-feltet. I brev til Politidirektoratet sendt 12. oktober bekrefter Nasjonalt ID-senter at de legger til rette for dokumentgranskningsbistand i Råde, og at man ønsker et langsiktig perspektiv på kompetanseoverføringen til PU.

- Vårt mål er å sakte men sikkert å bygge kompetanse her i Råde. På sikt er jeg sikker på at dette skal bli bra, fortsetter Hegli.

Tre av Nasjonalt ID-senters medarbeidere er for tiden sendt for å bistå arbeidet ved grensestasjonen i Storskog, mens én er plassert ved mottaket i Råde.

Nasjonalt ID-senter bistår Politiets utlendingsenhet med utstyr og kompetanse. (Illustrasjonsbilde: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter).

Nasjonalt ID-senter bistår Politiets utlendingsenhet med utstyr og kompetanse.
(Illustrasjonsbilde: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter).

Verktøy på nett
På Nasjonalt ID-senters nettsider finnes en rekke verktøy som kan bistå i jobben som gjøres i førstelinjen med ID-kontroll.

For eksempel viser e-læringskursene hvordan man går frem for å avdekke om et ID-dokument er ekte eller falskt. Her finnes også en systematisk og søkbar oversikt over forfalskninger og trender, samt aktuelle referansedatabaser.

Nasjonalt ID-senter har utviklet ID-basen, som inneholder ID-relatert informasjon om landene Irak, Somalia, Eritrea, Nigeria, Afghanistan, Marokko, Syria, Libya og Jemen. Her finnes også informasjon om blant annet identitetsdokumenter og pass, migrasjonsprofiler, ulike registre og kart.

Iransk bil fotografert ved grensestasjonen på Storskog. (Foto: Nasjonalt ID-senter).

Nasjonalt ID-senter har nylig vært i Syria, Libanon og Afghanistan, og ID-basen blir nå oppdatert med ny informasjon fra disse landene.

Flere av disse verktøyene ligger på lukket del av portalen. Her får du som jobber i politiet og utlendingsforvaltningen tilgang gjennom å registrere deg som bruker. Nå åpner vi også for tilgang til andre aktuelle deler av offentlig forvaltning.

Les også:
Du finner mer informasjon om Nasjonalt ID-senters bistand i forbindelse med flyktningstrømmen i siste utgave av ID-rapporten. Den finner du her.

 

Over: Iransk bil fotografert ved grensestasjonen på Storskog.
(Foto: Nasjonalt ID-senter).