Misbruk av ID-dokumenter øker

Nasjonalt ID-senters rapport "Misbruk av ID-dokumenter 2014" forteller om utviklingen innen misbruk av ID-dokumenter og hvordan norske myndigheter håndterer dette. Les mer om rapporten her.
Published: 10/15/2015

Nasjonalt ID-senter har sett nærmere på norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i perioden 2012 til 2014, samt misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Resultatene er publisert i rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2014" som du kan laste ned her. Rapporten er også omtalt hos Politiforum.no i dag.

Fra rapporten kan vi blant annet lese om en økning i avslørt misbruk av ID-dokumenter i fjor. Totalt ble det rapportert om 866 tilfeller av misbrukte ID-dokumenter, hvilket utgjør en oppgang fra 787 dokumenter i 2014 og 678 i 2012.

Rapporten sier blant annet også noe om hvilke nasjonaliteter som hyppigst ble avslørt for misbruk av ID-dokumenter. I 2012 var det irakere som toppet denne listen, mens det nå er mennesker på flukt fra Syria som topper denne statistikken.