Gina Synnøve Andreassen

Gina Synnøve Andreassen

gina.synnove.andreassen@nidsenter.no
imageUrl
Work title:
Jurist  
Phone number:
+47 474 75 501  
Work tasks:
Juridiske utredningssaker og høringsbesvarelser
Sikre overholdelse av regelverk om personvern (GDPR)
Bistå ved spørsmål knyttet til innsynsbegjæringer
Internkontrollfunksjon og kontaktperson på offentlige anskaffelser
Veiledning/rådgivning om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
Oppfølging av kontrakter
Kurs og undervisning innenfor juridiske emner
 
Education:
Universitetet i Oslo mastergrad i rettsvitenskap
Universitetet i København - utvekslingssemester mastergrad statsvitenskap
Universitetet i Oslo - bachelorgrad i statsvitenskap