Introduksjonsfilm: Partnerskap for Migrasjon

Se vår nye introduksjonsfilm om Partnerskap for migrasjon (PFM) og deres arbeid med identitets- og migrasjonssamarbeid.
Published: 5/21/2024

Partnerskap for migrasjon (PFM) er et samarbeidsprosjekt mellom Utlendingsdirektoratet, Politiets Utlendingsenhet og Nasjonalt ID-senter, med formål å styrke identitets- og migrasjonssamarbeidet mellom norsk utlendingsforvaltning og utenlandske myndigheter gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving. Målet er at bedre samarbeid skal føre til flere returer av personer uten lovlig opphold og bedre ID-avklaring i vanskelige saker.

PFM er et resultat av kollektiv innsats der hvert fagmiljø bidrar med sin spesifikke ekspertise, muliggjort gjennom deling av kunnskap, erfaringer og beste praksis på tvers av etatene.

Vi har nå laget en film som kan benyttes av spesialutsendinger og andre som ønsker å bruke PFM inn i arbeidet med å åpne dører for bedre samarbeid med myndigheter i land der migrasjon- og retursamarbeidet trenger å styrkes.

PFM tilbyr læringsløp bestående av webinarer, e-læring og klasseromskurs innen identitets- og migrasjonsspørsmål. Læringsløpene er både teoretiske og praktiske, tilpasset etter behov, og inkluderer en "train the trainer"-modul for å styrke kursdeltakernes evne til å gjennomføre egne opplæringer.

E-læringen består av fire moduler, hver med flere delmoduler, som er tilgjengelige på engelsk.

Tidligere har vi gjennomført vellykkede opplæringsprogrammer for ulike utenlandske myndigheter, inkludert Somalia, Irak, og Ghana. Disse programmene har styrket kapasiteten nasjonalt og internasjonalt innen identitetsarbeid og retur. Det kommende opplæringsprogrammet er rettet mot somaliske myndigheter, med muligheten for at kenyanske myndigheter også kan delta som deltakere eller observatører. Du finner mer informasjon om PFM her.