Meld deg på fagdag om Ukraina og Russland

Nasjonalt ID-senter arrangerer fagdag om Ukraina og Russland 6. desember på The Hub i Oslo.
Published: 10/5/2023

Krigen i Ukraina har pågått i over et og et halvt år, og en snarlig løsning virker lite sannsynlig. På fagdagen 6. desember vil vi se nærmere på den politiske og sikkerhetsmessige utviklingen, migrasjonsstrømmen i Europa, og oppfølgingen av ukrainere og russere som kommer til Norge. 

Fagdagen avholdes på Clarion Hotel The Hub i Oslo fra 09.00-15.30 og vil bestå av tre deler.

Dette arrangementet passer for deg som jobber  med å yte tjenester til, kontrollere eller integrere ukrainere, og som ønsker å vite mer om hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hvorvidt migrasjonen vil vedvare!

Påmeldingen er nå lukket, men du kan sende oss en e-post og sette deg på venteliste.

Del 1: Sikkerhet og politikk

  • Analyse av den langvarige konflikten i Ukraina, inkludert mulige utfall og langsiktige geopolitiske konsekvenser.
  • Vurdering av mulige effekter av sanksjoner mot Russland og den økende mobiliseringen av unge menn til militærtjeneste.

Del 2: Migrasjonsstrømmen i Europa

  • Undersøkelse av den interne forflyttingen i EU og dens påvirkning på vertsland og mottaksapparat.
  • Drøfting av utfordringer knyttet til returnering av flyktninger til Ukraina og deres integrering i vertslandene.

Del 3: Oppfølgingen i Norge

  • Analyse av ankomstscenarier for ukrainske og russiske flyktninger i Norge og påvirkningen av konflikten på migrasjonstrender.
  • Presentasjon av praksiserfaringer fra Norge ved mottak av flyktninger, med fokus på demografisk sammensetning, identitetsdokumenter og utfordringer knyttet til dobbelt statsborgerskap og tredjelandsborgere bosatt i Ukraina.

For å belyse disse problemstillingene kommer blant annet fotograf Gunnar Bratthammer, tidligere elitesoldat Peter Warren, professor i russisk Atle Grønn, og professor i militær strategi Tormod Heier, med flere.

Fullstendig program kommer. Fagdagen er gratis, og det vil bli servert både lunsj og pausesnacks.