Halvårsrapport: ID-misbruk (januar-juni 2023)

Etterretningssamarbeidet mellom Nasjonalt ID-senter og Kripos har samla og analysert nye tal og statistikk om misbrukte identitets- og underlagsdokument for det fyrste halvåret av 2023.
Published: 9/4/2023

I rapporten vert det presentert eit overordna situasjonsbilete av ID-misbruk saman med kriminalitetstrugslar, modusar og trendar på området i rapporteringsperioden.

For å sjå og lasta ned rapportane må du vera innlogga hjå Nasjonalt ID-senter.