Besøk av Utlendingsnemnda (UNE)

27. april hadde Nasjonalt ID-senter besøk av UNE
Published: 5/2/2023
UNE.jpg

Fra UNE kom direktør Marianne Jakobsen, Ketil Larsen, Sonja Engen Siewert,  Anne-Karin Westbye, Thale Berg Husby og Eva Selseng.

Under møtet ble det gjennomført produktive diskusjoner om samhandling, utfordringer og muligheter fremover. Presentasjonene som ble holdt ga innsikt i hvordan NID kan støtte UNE i enkeltsaker, samt hvilke områder NID og UNE samarbeider om i dag. Dette inkluderer tilbud om rådgivningstjenester, kompetansehevingsprodukter og webinarer, og at NID stiller som rettssakkyndig i tilfeller hvor det er uklarheter knyttet til identitet i saken.

Presentasjonene ble holdt av Toril Lysaker, Knut Øvregård, Zybelin Beck, Ingeborg Farstad og Liv Toril Bloch. Møtet bar preg av gode samtaler som omhandlet samhandling, utfordringer og muligheter, og ble avsluttet med en omvisning i NIDs lokaler.