Den internasjonale ID-dagen

16. september har siden 2018 vært markert som Den internasjonale identitetsdagen. Retten til å ha en juridisk identitet regnes som en fundamental og svært viktig rettighet.
Published: 9/14/2022
A UK Birth Certificate, Death Certificate and Will

Til tross for dette blir det anslått at omkring en milliard mennesker i verden er uten en slik identitet. Omkring halvparten av disse bor i Afrika, og det var da også den uavhengige organisasjonen ID4Africa som tok initiativet til å gi dagen denne statusen.

Datoen er ikke tilfeldig valgt. Retten til en juridisk identitet er FNs bærekraftsmål 16.9. Målet er at alle skal ha en slik identitet innen 2030.

I dag er det mer enn 160 ulike organisasjoner, fra myndighetsorganer i en lang rekke land til mange FN-organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, private stiftelser og internasjonale selskaper, som er partnere i erklæringen og markeringen av Identitetsdagen. Nasjonalt ID-senter er opptatt av å heve bevissthet og kompetanse omkring ID-spørsmål, og vi er en av organisasjonene som støtter markeringen av den internasjonale ID-dagen.

I tillegg til å være en rettighet, er det å ha en identitet en helt nødvendig ting for å ta del i et moderne samfunn, spesielt i en tid da alle land, både utviklede og mindre utviklede, er med på en digital transformasjon av samfunnslivet, heter det på nettsiden viet til Identitetsdagen.

Det er svært få elementer i livet vårt som spiller en så fundamental rolle i våre liv som vår personlige identitet.  Derfor er denne markeringsdagen viktig for å fremme bevisstheten om vår aller mest verdifulle eiendel; vår egen identitet.

ID4Africa skriver om Identitetsdagen at den skal brukes til å fokusere på særlig tre aspekter ved identitet i dagens verden:

Inkludering

Identitetsdagen minner oss om situasjonen til en milliard mennesker som mangler en juridisk identitet og den forpliktelsen vi i felleskap har for allmenn inkludering, slik at ingen lenger skal bli utestengt fra samfunnet.

Beskyttelse

Dagen er en påminnelse om at en persons identitet er noe som må sikres mot tyveri og misbruk. Den skal også minne om at dette arbeidet er og må være en kontinuerlig prosess.

Rettigheter og plikter

En egen identitet gjør det mulig for mennesker å ta best mulig del i rettigheter og plikter som skal fordeles blant medlemmene i et samfunn. Slik myndiggjøres man og får et bedre og enklere liv, med mange flere muligheter for den enkelte.

 

Lenke til International Identity Day (id-day.org)