UDI og Nasjonalt ID-senter sammen om effektivt ID-arbeid

UDI-direktør Frode Forfang besøkte nylig Nasjonalt ID-senter, og fikk en orientering fra virksomhetsleder Toril Lysaker om senterets virksomhet og tjenester.
Published: 6/23/2022
DSC_2131_web@0,25x.jpg

(Over: UDI-direktør Frode Forfang blir orientert av Nasjonalt ID-senters virksomhetsleder, Toril Lysaker. Foto: Nasjonalt ID-senter.)

UDI er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen, og en viktig samarbeidspartner for Nasjonalt ID-senter. ID er et satsingsområde også for UDI, sa Forfang under besøket. Direktoratet er opptatt av å styrke arbeidet med å fastsette riktig identitet på asylsøkere, og det jobbes med tiltak for å effektivisere arbeidet ytterligere.

Nasjonalt ID-senter tilbyr en rekke verktøy, opplæring og tjenester som skal bidra til å heve bevissthet og kompetanse på ID-området, slik at vi som samfunn kan stå bedre rustet til å forebygge og bekjempe ID-misbruk. Effektive ID-vurderinger er et svært aktuelt tema i den tiden vi er inne i, noe programmet for besøket bar preg av.

Nasjonalt ID-senter arbeider for å etablere samarbeid som gir resultater, herunder å oppnå felles forståelse for utfordringene i ID-arbeidet. Dette oppnås blant annet ved å ha planmessig kontakt med strategisk ledelse i de organisasjoner vi samarbeider med. Vi skal være tett på våre brukere, og legge til rette for utveksling av erfaringer og behov. Møtet med UDI-direktøren er et godt eksempel på dette.

DSC_2101_web_v2.jpg
(Over: UDI-direktør Frode Forfang (høyre) blir orientert av seksjonsleder Per O. Haddal (venstre) om hva dokumentgranskernes arbeid på tredjelinjens laboratorium innebærer. Foto: Nasjonalt ID-senter.)

Besøket inkluderte omvisning i Nasjonalt ID-senters lokaler, der Forfang fikk innblikk i hva dokumentgranskernes arbeid på et tredjelinje laboratorium innebærer. I tillegg fikk han se kompleksiteten i det å bygge en ansiktsfotodatabase til læringsprodukter innen ansiktssammenligning. Presentasjonene ble vinklet inn mot årets flyktningestrøm, og mot oppgaver knyttet til mer kompliserte saker der asylsøkerens identitet fremstår som uklar.