Nye regler om adgangen til å kontrollere asylsøkere

Regjeringen har fremmet en lovproposisjon i statsråd om adgangen til å visitere asylsøkere, og til å gjennomgå søkernes mobiltelefoner og andre elektroniske enheter i forbindelse med asylregistreringen ved Nasjonalt ankomstsenter.
Published: 6/23/2022
Politi som kontrollerer biler og sjåfører

(Regjeringen legger frem en lovproposisjon om adgangen til å visitere asylsøkere og til å gjennomgå søkernes mobiltelefoner og andre elektroniske enheter. Illustrasjonsfoto: Nasjonalt ID-senter).

Regjeringen har fremmet en lovproposisjon om adgangen til å visitere asylsøkere og til å gjennomgå søkernes mobiltelefoner og andre elektroniske enheter i forbindelse med asylregistreringen ved Nasjonalt ankomstsenter.

I de nye reglene tydeliggjøres myndighetenes adgang til rutinemessig kontroll av klær og bagasje, så lenge slik kontroll ikke er åpenbart unødvendig. 

Du kan lese mer om de nye reglene på regjeringens sider.