ID-misbruk - en alvorlig kriminalitetstrussel

Nasjonalt ID-senter har bidratt inn i rapporten Politiets trusselvurdering 2022 som nylig ble publisert. Her kan du lese mer om vårt bidrag.
Published: 5/23/2022
1142001417

Nasjonalt ID-senter har bidratt inn i rapporten Politiets trusselvurdering 2022 som nylig ble publisert. Trusselvurderingen løfter frem utvalgte kriminalitetstrusler og beskriver forventet utvikling, og har som mål å bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse i samfunnet.

Rapporten omtaler ulike former for ID-misbruk som en alvorlig kriminalitetstrussel. Her er noe av informasjonen gjengitt:

ID-misbruk utgjør en sikkerhetstrussel og inngår i alle typer grensekryssende kriminalitet, som menneskesmugling og menneskehandel, samt smugling av narkotika, våpen og stjålne kjøretøy. I tillegg tilrettelegger ID-misbruk for økonomisk kriminalitet, korrupsjon, vinningskriminalitet og terrorisme.

Europols trusselvurdering fremhever ID-misbruk som en av de alvorligste kriminalitetstruslene EU står overfor. ID-­misbruk utgjør en sikkerhetstrussel ved at man ikke kjenner identiteten til personer som oppholder seg i riket eller utøver arbeid som krever sertifisering. Videre kan ID-misbruk benyttes for å unngå straffesanksjoner.

Mangelfull ID-­kontroll kan bidra til at norske myndigheter utilsiktet hvitvasker falske identiteter i norske registre. En særlig negativ utvikling er at markedet for misbruk av ekte ID-dokumenter vokser. Imposter og morfing er eksempler på alvorlige trusler fordi de krever høy kompetanse å avdekke.

Skjerpet grensekontroll gir også vekst i markedet for stjålne og falske dokumenter, særlig de som er av god kvalitet. Det er registrert en økning i misbruk av ekte ID-dokumenter i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Dette henger sammen med økningen i trafikk over grensene som følge av lettelser i reiserestriksjonene. Antall avdekkede tilfeller av ID-misbruk øker vanligvis i perioder med økt trafikk, som for eksempel i sommerferien.

Her kan du laste ned hele politiets trusselvurdering 2022.