Disse bruker Nasjonalt ID-senter

En fersk undersøkelse har fått frem tall for hvem det er som henvender seg til Nasjonalt ID-senters rådgivningstjeneste for å få hjelp og svar på spørsmål om dokumenter og utstedelsesprosedyrer.
Published: 2/15/2022
Kontroll av pass ved bruk av lupe ute

(Over: En fersk undersøkelse viser at det er norsk og utenlandsk politi som henvender seg oftes til Nasjonalt ID-senters rådgivningstjeneste. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Den viser at norsk og utenlandsk politi er de som henvender seg oftest, fulgt av UDI og norske ambassader.

Spørsmål om 60 land

Det har vært 342 henvendelser i alt til Nasjonalt ID-senters rådgivningstjeneste. De har dreid seg om et bredt spekter av tema, og nesten 90 % er knyttet til et spesifikt land. Til sammen er det kommet slike henvendelser om 60 ulike land, land over hele verden, men med hovedvekten på land i Øst-Europa, Midtøsten og Øst-Afrika.

Det er likevel tre land som skiller seg ut: Afghanistan (51 henvendelser), Syria (47) og Irak (24). Disse landene lå på topp også i 2019, da med Irak på topp, fulgt av Syria og med Afghanistan på tredje plass.

Hvem henvender seg?

Politiet i inn- og utland er den virksomheten som henvender seg oftest til Nasjonalt ID-senters rådgivningstjeneste, og står for 51 % av alle henvendelser. Deres henvendelser er i første rekke rettet til våre dokumentgranskere. Av disse kom omtrent to tredeler fra politiet i Norge og den siste tredelen fra utenlandske politimyndigheter.

UDI står også for en stor andel av henvendelsene, men for disse er tema oftere knyttet til ID-basen, som er Nasjonalt ID-senters database for ID-relaterte fakta og bakgrunnsinformasjon om de landene utlendingsforvaltningen jobber mest med.

Andre som har henvendt seg mange ganger til oss, er ambassader, Skatteetaten og Utlendingsnemnda (UNE). Det svenske Migrationsverket og det danske Nationalt ID-center står også høyt på listen over brukere. Dertil kommer en rekke andre aktører i inn- og utland.

Flest spørsmål om pass

Den dokumenttypen det er flest henvendelser om, er pass, som var tema i 32 % av henvendelsene. Dette er fulgt av nasjonale ID-kort og førerkort. For passene er henvendelsene i stor grad sentrert rundt Midtøsten, mens det for førerkort er en overvekt av land i Øst-Europa.

Færre henvendelser i deler av pandemiperioden

Tallene for 2021 viser en nedgang i antall henvendelser fra normalåret 2019. Vi er nokså sikre på at det skyldes pandemien. Antallet henvendelser har økt jevnt gjennom året i takt med lettelsene i tiltak og restriksjoner, og i siste tertial (sep.-des.) var det månedlige gjennomsnittet tilbake på samme nivå som tilsvarende periode i 2019.

Har du spørsmål?

denne siden finner du mer informasjon om hva Nasjonalt ID-senter kan bistå med (krever innlogging).