ID-webinar om boken «Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Nasjonalt ID-senter inviterer til ID-webinar tirsdag 18. oktober kl. 09.30-11.00.
Published: 10/3/2022
Munich, Germany - September 29 2019: Passenger holding German passport at the airport in Munich, Germany

ID-webinar om boken «Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen».

Nasjonalt ID-senter inviterer til ID-webinar tirsdag 18. oktober kl. 09.30-11.00.

Identitetsarbeid blir stadig viktigere ettersom antallet utlendinger som søker seg til Norge øker. Bruken av biometri øker og metoder for identitetskontroll (dokumentkontroll og personkontroll) utvikler seg i takt med teknologisk utvikling og som følge av at identitetsfeltet gjennomgår endringer. Hvordan jobbes det med dokument- og personkontroll i politiet og utlendingsforvaltningen? Hvilket regelverk ligger til grunn for identitetsarbeidet?

Erlend Stokstad Haarr, Per Haddal og Cathrine Fari fra Nasjonalt ID-senter vil presentere den andre utgaven av «Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen». Boken er skrevet for alle som arbeider med identitetskontroll i offentlige etater, blant annet første- og andrelinje i politiet, norske utenriksstasjoner, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Skatteetaten og NAV.

ID-faget har siden forrige og første utgave av denne boken hatt en betydningsfull utvikling, blant annet når det gjelder lovverk knyttet til biometriopptak.

Presentasjonen gjennomføres på Teams. Lenke til Teams sendes til de påmeldte etter påmeldingsfristens utløp. Du må benytte deg av din offisielle e-postadresse (jobb-epost) når du melder deg på. Det vil bli gjort opptak av webinaret som blir gjort tilgjengelig for våre brukere på Nasjonalt ID-senters fagportal i etterkant. 

Dersom du har spørsmål, tar vi gjerne imot disse i forkant av webinaret. Du kan sende disse til Wenche Bjørngaard.

Meld deg på seminaret her.