Slik ble portalåret 2020

Nasjonalt ID-senter ser tilbake på 2020 for fagportalen www.nidsenter.no. Du kan lese mer i årsrapporten her.
Published: 5/3/2021
Illustration photo demonstrating the use of a passport reader

(Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Historien kan ofte være et godt utgangspunkt når man forsøker å finne forbedringspunkter, eller rett og slett ønsker en oppsummering eller et tilbakeblikk. En gang i året gjør Nasjonalt ID-senter en gjennomgang av databasen med de registrerte brukerne av våre tjenester. Dette gjør vi for å vedlikeholde brukermassen, og for å etterleve nye og strengere personvernregler. Samtidig gir det oss også et godt utgangspunkt for historisk tilbakeblikk.

I «Årsrapport portalen 2020» har vi samlet mye informasjon som viser noe av det som skjedde med fagportalen www.nidsenter.no og dens brukere i fjor. Dataene i denne rapporten er hentet fra våre egne systemer, og sier blant annet noe om hvem brukerne våre er, og hva de gjør når de besøker oss. I rapporten finner du blant annet mer om hvilke av våre tjenester som ble mest besøkt, og mer om hvilke organisasjoner våre brukere tilhører.

Her er noen av høydepunktene fra rapporten:

  • Politiet utgjør den klart største av Nasjonalt ID-senters brukergrupper. Pr. desember 2020 sto denne gruppen for 38 prosent av brukermassen
  • Utlendingsforvaltningen og andre deler av statlig forvaltning utgjør andre, viktige brukergrupper. Noen eksempler er Politihøgskolen (15 prosent), UDI (5 prosent) og Skatteetaten (8 prosent)
  • Nasjonalt ID-senters tjenester er etterspurt ut over landets grenser. Om lag ti prosent av de registrerte brukerne er utenlandske, med land som Danmark, Storbritannia, Finland og Tyskland blant de største
  • Av tjenestene Nasjonalt ID-senter tilbyr via sin fagportal, var ID-basen den desidert mest besøkte med 68 prosent av sidevisningene i fjor. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at årsrapporten ikke inkluderer tall for Nasjonalt ID-senters digitale opplæringstilbud, som naturlig nok utgjør en vesentlig del av vårt tilbud

Rapporten i sin helhet kan du laste ned og lese her.