Er passet ekte?

Store variasjoner i ID-nummeret i eritreiske pass gjør at mange blir usikre på passenes troverdighet. I denne informasjonsfilmen ser vi nærmere på noen forklaringer på hvorfor det er slik.
Published: 2/2/2021
Flere forskjellige stempler i et uspesifikt pass

(Store variasjoner i ID-nummeret i eritreiske pass gjør at mange blir usikre på passenes troverdighet. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Nasjonalt ID-senter har laget en ny informasjonsfilm som ser nærmere på eritreiske pass og ID-nummeret som finnes på passets personaliaside. Store variasjoner bestående av ulike tall- og bokstavkombinasjoner skaper usikkerhet hos mange, og gjør det vanskeligere å avgjøre om avvik kan skyldes forfalskning, feil i produksjonen av passet eller uregelmessigheter ved utstedelsen av dokumentet.

Å finne korrekt informasjon om eritreiske pass er krevende. Mangel på åpenhet og formelle retningslinjer gjør det vanskelig å vurdere det eritreiske systemet for dokumentutstedelse og den utstedende myndighetens troverdighet.

Informasjonsfilmen finner du på ID-basens sider for Eritrea (krever pålogging).