Misbruk av ID-dokumenter 2020

Nasjonalt ID-senter har på nytt samlet inn og analysert tall for misbruk av identitets- og underlagsdokumenter. Her kan du lese mer om hovedfunnene i 2020-rapporten.
Published: 10/28/2021
Illustrasjonsbilde av fotobytte i et pass fra USA

(Illustrasjonsbilde over: Getty Images/iStockphoto)

Nasjonalt ID-senter har samlet inn og analysert nye tall for misbrukte identitets- og underlagsdokumenter. 2020-tallene er samlet i en ny rapport du kan laste ned her, og som forteller mer om dokumentutvikling i Norge samt om misbrukte, norske dokumenter i utlandet.

Tallene stammer fra sentrale aktører i utlendingsforvaltningen og politiet. Pandemien som medførte at Norge og store deler av verden måtte stenge ned fra første kvartal 2020, hadde stor påvirkning på de innrapporterte tallene, og førte til en betydelig nedgang i det registrerte dokumentmisbruket.

Last ned rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2020" (PDF, 2Mb)

Hovedfunnene for dette året var:

  • 123 norske dokumenter ble registrert misbrukt i 2020. Dette er det høyeste antallet siden Nasjonalt ID-senter begynte å skrive rapporter over ID-misbruk. Dette har sin forklaring i nytt datagrunnlag med tall fra kriminaletterretningsregisteret
  • Totalt 576 identitets- og underlagsdokumenter ble avdekket og rapportert misbrukt. 494 personer sto bak misbrukene
  • Antall avdekkede dokumenter viste en nedgang på 68,5 prosent sammenlignet med tall fra 2019. Dette er det laveste antall rapporterte, misbrukte dokumenter gjennom de årene det er ført statistikk over ID-misbruk. 
  • 61 prosent av de avdekkede dokumentene var angivelig utstedt av et EU/EØS-land
  • Om lag halvparten av dokumentmisbrukene var tilknyttet irregulær migrasjon og søknader om opphold og asyl
  • 55 prosent av de avdekkede dokumentene var totalforfalsket, men 2020 markerer også året hvor imposterandelen av den høyeste registrerte noensinne på 16 prosent