Vi spør politiet om ID-basen

Tidligere i år gjennomførte Nasjonalt ID-senter en brukerundersøkelse blant brukerne av ID-basen. Nå sendes undersøkelsen ut til våre brukere i politiet.
Published: 8/31/2020
Faktabank_forside.jpg

(Over: Hvert enkelt land i ID-basen har en landside som vist over. Her kan du velge hva du ønsker å gå nærmere inn på.)

Før sommeren gjennomførte Nasjonalt ID-senter en undersøkelse blant brukerne av ID-basen for å lære mer om hva våre brukere synes om databasen. For å skjerme de med samfunnskritiske oppgaver under korona-situasjonen, valgte vi å avvente med å sende undersøkelsen til politiet og utenriksstasjonene.

Nå er imidlertid turen kommet til denne store og viktige gruppen av brukere av ID-basen. I morgen sendes undersøkelsen ut til deg som jobber i politiet, og som er registrert som bruker av Nasjonalt ID-senters sider.

Dersom du ikke mottar noe i innboksen din, kan det være lurt å sjekke søppelfilteret ditt. 

Her kan du lese mer om hva de andre brukerne synes om ID-basen:

Les også: