ID-basen får nye ikoner

ID-basens kart kan nå vise mer informasjon om stedene du er interessert i, som for eksempel bygninger, attraksjoner og infrastruktur.
Published: 8/20/2020

Nasjonalt ID-senter har den siste tiden jobbet med å forbedre ID-basens kart og gjøre disse mer informative. Frem til nå har kartet vist hvilke grensestasjoner det enkelte land har, og hvor disse ligger. Nå vil kartene også kunne vise nye ikoner, samt bilder og mer informasjon om det enkelte punkt. 

Nye ikoner og støtte for bilder

For deg som bruker betyr det i praksis at du nå kan finne mer informasjon når du besøker ID-basen. Når vi får ny informasjon om et bestemt sted, vil dette bli markert på kartet med nye ikoner. Det kan for eksempel dreie seg om religiøse eller kulturelle bygninger, infrastruktur, geografiske forhold eller severdigheter.

Ikoner_Id-basen.jpg

Nye ikoner plasseres i kartet: Vi tar nå i bruk nye ikoner i ID-basens kart. Der hvor vi har ny informasjon tilgjengelig, vil dette symboliseres med nye ikoner. Det kan for eksempel være offisielle eller religiøse bygninger, attraksjoner, infrastruktur, geografiske forhold eller hendelser som er relevant for stedet.

Når du klikker på et av ikonene, åpnes et lite vindu som viser hva ikonet inneholder av informasjon. Her vil du kunne se navn og beskrivelse av stedet eller hendelsen, eventuelle referanser til relatert informasjon samt et bilde der hvor dette er tilgjengelig. Ny informasjon vil fortløpende bli lagt til i kartene.