Klart for faktabank og abonnementsordning

Nasjonalt ID-senter lanserer to nye tjenester denne høsten – faktabanken og abonnementsordningen. Les mer om nyvinningene som kommer her!
Published: 9/23/2019
NID-logo_hvit_bakgrunn_477x300.jpg

Jobben med å finne frem til nyttig informasjon i en travel hverdag kan være vanskelig, og - ikke minst - tidkrevende. Da kan det være godt å ha verktøy som hjelper deg et stykke på vei. En typisk oppgave flere av våre brukere står overfor, er en intervjusituasjon hvor det skal gjøres en vurdering av oppgitt nasjonalitet og identitet.

Nå kommer faktabanken
I løpet av oktober lanserer Nasjonalt ID-senter faktabanken, et verktøy for personkontroll som kan danne utgangspunkt for samtaler som berører identitet. Faktabanken gir deg enkel og rask tilgang til konkrete fakta innen en rekke, definerte områder for det aktuelle landet. Du vil for eksempel kunne finne informasjon innen områder som Viktige hendelser, Naboland, Politikk eller Kjente steder, for å nevne noen. Når du åpner en av disse, finner du noen tilfeldig utvalgte fakta som hver presenteres med bilde og forklarende tekst. Trykker du på en knapp, finner systemet frem nye, tilfeldige fakta. Faktabanken blir plassert under ID-basen og vil i oktober bli lansert med informasjon om Syria. Flere land kommer etter hvert.

Ny abonnementsordning
Faktabanken er imidlertid ikke den eneste nye tjenesten Nasjonalt ID-senter introduserer i år. Som registrert bruker av vår fagportal vil du også få tilgang til en ny abonnementsordning som lar deg velge mellom ulike typer innhold du ønsker å abonnere på. Når du har plukket ut det du interesserer deg mest for, vil du med jevne mellomrom få tilsendt en epost fra oss når det publiseres nytt innhold av denne typen.

Arbeidet med å utvikle de nye tjenestene er nå inne i en avsluttende fase, og vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg lansering.