Ny leder for Nasjonalt ID-senter

Toril Lysaker (53) er ansatt som ny leder for Nasjonalt ID-senter.
Published: 8/13/2019
Leder for Nasjonalt ID-senter

Bilde over: Toril Lysaker

Toril kommer fra stilling som avdelingsleder ved Sykehuset Telemark og har tidligere hatt flere lederroller, blant annet som leder for dokument og skriftseksjonen i Kripos. Hun har Master i styring og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Bachelor i Internasjonal markedsføring fra BI, årsstudium i coaching ved HiOA samt årsstudium i ledelse og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen.

Da Toril var seksjonsleder i Kripos ble hun også kjent med Nasjonalt ID-senter, blant annet da hun ledet etableringen av ansiktssammenligning som kriminalteknisk disiplin i Norge. Videre kjenner hun også Nasjonalt ID-senter fra andre felles samarbeidsarenaer på ID-området.

- Jeg har stor respekt for kompetansen som ligger i Nasjonalt ID-senter, og for arbeidet som utføres her, sier Toril og legger til at hun trigges av mennesker som brenner for sitt fag.

Toril er opptatt av å fortsette arbeidet med å tilrettelegge og videreutvikle en mer helhetlig ID-forvaltning og har tro på effektivt samarbeid mellom aktører som jobber med ID-relaterte problemstillinger.

- Jeg ønsker å bidra i dette arbeidet som leder for Nasjonalt ID-senter og er overbevist om at Nasjonalt ID-senter med sin samlede kompetanse har potensiale til å bli enda tydeligere som en relevant aktør, sier Toril.