Bør ørene synes på passbildet?

Myndighetene har lagt frem forslag til ny forskrift om pass og nasjonale ID-kort. Nasjonalt ID-senter har i vårt høringssvar blant annet gitt uttrykk for at vi mener dagens påbud om å vise ørene bør fortsette.
Published: 6/27/2019
Bilde som viser et øre

(Over: Bør ørene synes på passbilder? Nasjonalt ID-senter har utarbeidet et høringssvar på myndighetenes forslag til ny forskrift og pass og nasjonale ID-kort. Foto: iStock).

I mediene har det den siste tiden vært rettet søkelys mot myndighetenes forslag til ny forskrift om pass og ID-kort. De siste årene har det vært et krav i regelverket om at en persons ører skal være synlige på bilder som benyttes i pass. Ørene er viktig del av en persons utseende, og kan dessuten vise seg nyttige når en identitet skal avklares.

For noen er dette påbudet uproblematisk, mens det for andre kan medføre problemer og kvaler, gjerne av religiøse årsaker. Brudd på religionsfriheten blir trukket frem som et argument mot dagens påbud om å vise ørene, ifølge NRK.

Som ekspertorgan på ID-området vet vi hvor viktig biometri kan være for fastsettelse av en identitet. Ørene er lite utsatt for endring, og kan gi verdifull informasjon når en ansiktssammenligning skal utføres. Vi mener kontrollhensynene bør veie tungt, og at dagens krav om at ørene skal synes derfor bør fortsette. 

Her kan du lese mer om hvordan Nasjonalt ID-senter vurderer forslaget.

Andre høringssvar fra i år finner du mer om her.