Misbruk av nordiske pass

I perioden 2010 til 2017 ble det avdekket 345 tilfeller av misbruk av nordiske ID-dokumenter ved innreise til Storbritannia.
Published: 4/7/2019
Norsk pass spesimen

Les rapporten her

 

Det er flere forskjeller i mønstrene mellom de ulike nordiske landene, viser rapporten fra Nasjonalt ID-senter.

  • 24 prosent av utlendingene som ble tatt for utgi seg for å være nordmenn, var iranske statsborgere. 22 prosent var somaliere og 10 prosent fra Sri Lanka.
  • For Sveriges del var somaliere er den største gruppen som ble tatt for ID-juks med svensk pass.
  • For Finland er det albanere som dominerer.

Rapporten baserer seg på tallmateriale fra britiske National Document Fraud Unit, samt tall fra Nationalt ID-center i Danmark og canadisk politi.

Nationalt ID-center (2018) i Danmark publiserte en rapport om misbruk av nordiske ID-dokumenter ved forsøk på innreise til Canada i perioden 2010 til 2017. Rapporten viste blant annet at 462 personer forsøkte å reise til Canada med nordiske ID-dokumenter. Dokumentene var i all hovedsak nasjonalitetspass, men også utlendingspass og reisebevis for flyktninger. Rapporten beskriver en modus hvor ekte ID-dokumenter blir misbrukt for å reise til Canada.


De misbrukte dokumentene var fra Sverige (288), Norge (82), Danmark (69) og Finland (23).
75 prosent av dette misbruket var forsøkt utført av impostere. Andelen av impostere var høyere for norske og svenske dokumenter, enn for finske og danske. Av de norske dokumentene som ble avdekket i Canada var 88 prosent benyttet av impostere. For svenske dokumenter var andelen 82 prosent, finske dokumenter 65 prosent og danske dokumenter 30 prosent.


De som ble tatt for misbruk av nordiske dokumenter var i all hovedsak tredjelandsborgere.  De største gruppene var henholdsvis fra Somalia (121), Afghanistan (68), Iran (65), Irak (36)  og Albania (34).
På bakgrunn av funnene i den danske rapporten ønsket Nasjonalt ID-senter å se om tilsvarende mønstre i misbruket av nordiske ID-dokumenter også gjorde seg gjeldende ved andre land utenfor Schengen-samarbeidet. Derfor innhentet vi tall på avdekket misbruk av nordiske ID-dokumenter ved innreise til Storbritannia.

 

Les rapporten her