Vil du jobbe med HR/HMS?

Nasjonalt ID-senter søker deg som vil jobbe med HR- og HMS-oppgaver. Les mer om stillingen her.
Published: 4/15/2019

Stillingen er plassert i Administrativ seksjon. Seksjonen består av 8 personer med hvert sitt fagfelt. Siden Nasjonalt ID-senter er en organisasjon med rundt 40 medarbeidere, vil denne stillingen ivareta hele spekteret av behov innen HR og HMS. Det kreves derfor stor grad av selvstendighet, initiativ og gjennomføringskraft. Siden stillingen i stor grad er rådgivende, kreves det høyt faglig nivå, god formidlingsevne og tillitsskapende evner. 
Den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning. Kvalifiserte kandidater med funksjonshemninger, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en oppfordres til å søke. 

Etter søknadsfristen utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 03.05.19

Les mer om stillingen og hvordan du søker her.