Fagdag for andrelinjen

Har du dedikerte ID-oppgaver på andre- eller tredjelinjenivå på arbeidsplassen? Da er du velkommen til fagdag 15. mai.
Published: 4/9/2019
Dokumentundersøkelse

Her møter du kollegaer som har andrelinjeoppgaver på ID-feltet, du møter Nasjonalt ID-senters ansatte og får god tid til å bli kjent og bygge nettverk med folk som jobber med det samme som deg.

Arrangementet er gratis, men reise og opphold må dekkes av egen arbeidsgiver.

Arrangementet finner sted hos Nasjonalt ID-senter, Møllergata 39, i Oslo. 

Arrangementet er nå fullt. Dersom du melder deg på, kommer du på venteliste.

Påmelding finner du her. 

Dato: 15.05.19
Sted: Møllergata 39
Klokkeslett 9.30-15:45

Merk: Hvis du melder deg på, kommer det ingen automatisk bekreftelse på dette. 

Arrangementet er nå fullt. Dersom du melder deg på, blir du plassert på venteliste. 

Program - Fagdag for andrelinjen 15.05.19

09:30-09:45           VELKOMMEN v/Nasjonalt ID-Senter

09:45-10:15           KRIPOS v/Håkon Schjønsby

  • Tema: Misbruk av norske dokumenter

10:15-1045             ØST PD - Gardermoen v/Hans Marius Stensby

  • Tema: Impostere på Oslo Lufthavn

10:45-11:00            PAUSE

11:00-11:30            ØST PD v/Maj Lis Kesti

  • Tema: A-krim samarbeid

11:30 -12:00           SKATTEETATEN v/Yoran Sandanger og Karin Nore

  • Tema: «Impostertest» utført i Skatt for å avdekke kompetansenivået i førstelinjen

12:00- 12:45           LUNSJ

12:45-13:00            NASJONALT ID-SENTER v/Camilla Dahlin

  • Tema: «Eget verktøy» – Opplæring av kolleger

13:00-14:00            NDFU – National Document Fraud Unit v/Sumara Ijaz

  • Tema: Photocopy Forgery Training (foredraget blir holdt på engelsk)

14:00-14:15            PAUSE

14:15 -15:30           NDFU – National Document Fraud Unitv/Sumara Ijaz

  • Tema: Photocopy Forgery Training (foredraget blir holdt på engelsk)

15:30- 15:50           NASJONALT ID-SENTER v/Vegard Pettersen

  • Tema: ID-basen: Oppdateringer fra factfinding i Syria

15:50-16:00            Avslutning og takk for nå

For de som har anledning møtes vi på «Oslo streetfood» i Torggata bad umiddelbart etter fagdagen.

https://www.oslo-streetfood.no/  Det er free seating da det ikke er muligheter for å reservere bord på dette stedet. Vi håper allikevel at vi kan samle oss et sted i dette lokalet.