E-læringskurs i intervjuteknikk

Nasjonalt ID-senter har nå lansert et e-læringskurs i intervjuteknikk i ID-sammenheng. Kurset inneholder metoder og tips for kortere intervjuer, og råd om hvordan man kan bruke den tilmålte tiden best mulig.
Published: 5/6/2019

Kurset skal ta for seg situasjoner der saksbehandleren har begrenset med tid, og skal registrere, kontrollere og oppta biometri, i tillegg til å stille kontrollspørsmål, innenfor en ramme på 5-15 minutter.

Kurset er laget primært for ansatte i politidistriktene, men passer også godt for ansatte på utenriksstasjoner, UDI, Skatteetaten, Statens vegvesen og andre som gjennomfører ID-kontroll i førstelinje.

- Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Nasjonalt ID-senter har sett et behov for økt kunnskap og fokus på korrekt informasjonsinnhenting både under samtale med søkere i skranke, og ved utvidet intervju i tvilssaker, sier prosjektleder for e-læringskurset Camilla E. Dahlin.

Illustrasjonsbilde som viser en skrankesituasjon

- I dag er det ulik praksis og manglende helhetlige retningslinjer for hvordan man skal sikre at den informasjonen som innhentes, er så korrekt som mulig. En felles e-læring vil gi nødvendig kunnskap og verktøy for en bedre, sikrere og mer helhetlig registrering og kontroll av identitetsopplysninger.

Politihøgskolen, Utlendingsdirektoratet, Sør-Øst politidistrikt, Skatteetaten og Nasjonalt ID-senter har deltatt i prosjektet. Med seg har de intervjuekspert Ivar Fahsing.

Senere vil vi tilby en modul som handler om intervjuer som varer opp til én time, der saksbehandleren går inn på forhold som må utredes nærmere.

Kurset er tilgjengelig for påloggede brukere her.

Illustrasjonsbilder: Nasjonalt ID-senter.