Opplæring handler om din og min sikkerhet

I 2018 ble det avdekket 12 forsøk på innbytte av falske førerkort hos Statens vegvesen. Torsdag deltok 50 ansatte fra vegvesenet på kurs i ID-kontroll.
Published: 3/22/2019
vegvesen(2).jpg

(50 ansatte fra Statens vegvesen har vært på kurs hos Nasjonalt ID-senter for å lære mer om hvordan man kontrollerer ID-dokumenter. Illustrasjonsfoto: Nasjonalt ID-senter.)

I 2018 ble det avdekket 12 forsøk på innbytte av falske førerkort hos Statens vegvesen og det dukker regelmessig opp saker der det blir avdekket førerkort som ikke tilhører sjåføren, eller sjåfører som opererer med flere identiteter. Du kan se nyhet fra opplæringen nederst i artikkelen.

Tilstrekkelig kompetanse er en vesentlig forutsetning for sikker ID-vurdering og utstedelse av ID-dokumenter. Nasjonalt ID-senters opplæringsvirksomhet sørger for å styrke de ulike kontrollinstansene med kunnskapen som trengs for å utføre ID-kontroller som sikrer riktig identitet.

Nasjonalt ID-senter tilbyr opplæring for både første- og andrelinjeressurser i forvaltningen. Førstelinjekursene går over én dag, med en grunnleggende innføring i ID-arbeid, konsekvensene av ID-misbruk, og intervjuteknikk. Deltakerne rulleres gruppevis mellom åtte arbeidsstasjoner som tar for seg temaer som lovverk, dokumentkontroll og ansiktssammenligning.

Andrelinjekursene sørger for spesialkompetanse knyttet til ID-vurderinger, og planen videre for Nasjonalt ID-senter er å sørge for at andrelinjen utvikles ytterligere.

- Andrelinjeressursene i politiet er viktige, og vi ønsker at de som sitter med andrelinjekompetansen bringer denne videre til egne kolleger, og på denne måten vedlikeholder kunnskapsnivået, forteller seniorrådgiver Camilla Dahlin.

I tillegg har Nasjonalt ID-senter sett et behov for et påbygningskurs for ressurspersoner. Dahlin utdyper: 

- Disse vil besitte kompetanse på et høyere nivå enn andre i førstelinjen, og kan dermed bistå med råd og veiledning ved behov. Vi ser at mange virksomheter ikke har ID-ressurser på andrelinjenivå, og det kan derfor være nødvendig med en person på kontoret som kan mer, og utfører førstelinjesupport.

I tiden fremover vil Nasjonalt ID-senter også satse bredere digitalt. Dahlin forteller at det å utarbeide gode digitale løsninger på bakgrunn av felles læringsmål innad i ID-forvaltningen er viktig for å generere flere engasjerte brukere.

- Vi har ikke myndighet til å pålegge folk å ta kurs, så desto viktigere blir det for oss å tilby gode løsninger som fremmer vår måte å tenke på, sier Dahlin.

Nasjonalt ID-senter ga i 2018 førstelinjeopplæring eller annen grunnleggende ID- opplæring til 1308 personer, fordelt på 45 kurs. Det ble holdt tre andrelinjekurs for til sammen 26 deltakere.

- Når det gjelder generelt vedlikehold av kompetansenivået i første- og andrelinjen, tilbyr Nasjonalt ID-senter nyttige kurs og annet materiell for enten å tilegne seg ny kunnskap på et mer inngående nivå, eller vedlikeholde den man får gjennom kursene. 

Nasjonalt ID-senter har i perioden 2012-2018 gitt førstlinjeopplæring til  ca. 7500 personer.

Hør Intervju med Camilla Dahlin på Østlandssendingen 21.03.19.

Se innslag fra ID-skolens opplæring av Vegvesenet på Østlandssendingen 21.03.19.