Nasjonalt ID-senter søker leder

Politidirektoratet søker etter en samarbeidsorientert leder med god gjennomføringsevne til Nasjonalt ID-senter.
Published: 3/1/2019
NID-logo_hvit_bakgrunn_477x300.jpg

Politidirektoratet søker etter en samarbeidsorientert leder med god gjennomføringsevne til Nasjonalt ID-senter.

Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter. Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter og utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i - Norge.

Nasjonalt ID-senter tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd. Vi fatter ikke beslutninger i enkeltsaker. I Nasjonalt ID-senter er det 40 medarbeidere som holder til i Oslo sentrum og er administrativt underlagt Politidirektoratet.

Som leder for Nasjonalt ID-senter rapporterer du til avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Se utlysningen og søk på stillingen her.