Fokus på sikker ID

ID-dagen 2018: Statssekretær Thor Kleppen Sættem åpnet ID-dagen 2018 hvor flere av bransjens ledende eksperter var til stede. Temaet for årets konferanse var sikker ID.
Published: 11/16/2018
Skjermbilde---IDday18.png

Nasjonalt ID-senter benyttet sin 8-års dag til å rette søkelyset mot sikker ID og utfordringene som følger i kjølvannet av dette. Om lag 100 ledere, ansatte og ID-faglige eksperter fant veien til konferansen hvor sikker ID sto sentralt.

ID-misbruk et omfattende problem
Årest ID-konferanse ble åpnet av statssekretær Thor Kleppen Sættem som i sitt innlegg understreket at ID-misbruk er et omfattende problem. Statssekretæren la videre vekt på at det gjøres tiltak på dette området.

Én milliard uten ID
Kleppen Sættem ble etterfulgt av innslag fra flere ledende personer på ID-området, deriblant Joseph Atick fra ID4Africa. Han innledet konferansen med å fokusere på problematikken manglende identitet – et viktig og veldig krevende tema. Atick sier i et intervju med VG at det nå er om lag én milliard mennesker i verden som ikke har noen som helst måte å identifisere seg på. Om lag halvparten av disse er fra Afrika. 

Hvor går veien videre for ID-forvaltningen?
På bakgrunn av en forventet dobling i antall reisende i verden frem mot 2035, kunne nederlandske Fons Knopjes fra National Office for Identity Data fortelle om sine tanker rundt fremtidens europeiske ID-forvaltning ti år frem i tid.

Dokumentstandardisering?
Et annet, ledende navn innen ID-feltet er dr. Andreas Wolf. Han leder forskningen på biometri ved tyske Bundesdruckerei. I sitt foredrag så Wolf nærmere på mulighetene for en felles europeisk standard for ulike underlagsdokumenter, som f.eks. fødsels- og dødsattester.

Nasjonalt ID-senters egen Knut Øvregård orienterte om at det ikke finnes noen felles standard i Norge for hva som er sikker ID, blant annet på grunn av fragmentert ID-arbeid. Mangel på koordinering kan føre til lav sikkerhet og høy risiko, fastslo han.

Vebjørn Heines fra Utenrikdepartementet fortalte om det norske engasjementet i Somalia for å bistå landet med etableringen av en solid immigrasjonsadministrasjon. Anette Bayer Forsingdal er Director for Department of Civil Registration ved Ministry of Home Affairs and Immigration i Namibia. Hun kunne fortelle om sine erfaringer rundt utviklingen og implementeringen av et nytt system for elektronisk dokumenthåndtering.

Etter faglig påfyll og mingling ble konferansen avsluttet med en paneldiskusjon ledet av Lars Petter Henie.

Twitter-feeden fra arrangementet finner du her.

Programmet fra arrangementet finner du her.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet årets konferanse. 

 

Nasjonalt ID-senters kommunikasjonssjef, Wenche Bjørngaard, ledet arrangementet. 

Joseph Atick regnes som en av de ledende ID-ekspertene. Atick jobber for ID4Africa og fortalte om problematikken rundt manglende identitet. 

Vyjayanti Desai er Program Manager ved World Bank Group. Hun fortalte om ID4D, et globalt initiativ fra the World Bank Group. 

Dr. Andreas Wolf leder forskningen på biometri ved tyske Bundesdruckerei. Han fortalte om mulighetene for en felles europeisk standard for dokumenter. 

Nasjonalt ID-senters Knut Øvregård orienterte om mangelende felles standard i Norge for hva som er sikker ID.

Vebjørn Heines fra Utenriksdepartementet fortalte om det norske engasjementet i Somalia for å bistå landet med etableringen av en solid immigrasjonsadministrasjon. 

Anette Bayer Forsingdal fortalte om erfaringer rundt utvikling og implementering av et nytt system for elektronisk dokumenthåndtering. Forsindal er Director for Department of Civil Registration ved Ministry of Home Affairs and Immigration i Namibia.

(Alle bilder: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter).