Har du legitimasjon?

Lurer du på hva som er gyldig legitimasjon? Nasjonalt ID-senters ID-hjul gir deg svaret.
Published: 9/14/2017
har_du_legitimasjon_555x334.jpg

Uansett om du kommer hit som student, arbeider, asylsøker, turist eller om du jobber med å  kontrollere ID, kan det være vanskelig å få oversikt over hva som kreves og godtas som legitimasjon.

Nasjonalt ID-senter har utarbeidet ID-hjulet, et verktøy som gir deg svar på dette. Hjulet viser hvilke dokumenter man skal eller kan ha, avhengig av hvilket oppholdsgrunnlag  man har.

Klikk på oppholdsgrunnlagene i hjulet og få vite hvilke dokumenter som er godkjent i en ID-kontroll.

Klikk her for å starte ID-hjulet.