Ny bok fra Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter lanserer en ny bok om hva som kreves for å sikre bedre dokument- og personkontroll i utlendingsforvaltningen. Les mer om boken her.
Published: 9/5/2016
Illustration photo of a persons face in profile

Tirsdag 30. august var det duket for lansering av Nasjonalt ID-senters nye fagbok, "Identitetsarbeid i utlendingsforvaltnngen". Boken er resultatet av et samarbeid Nasjonalt ID-senter har hatt med forlaget Vett & Viten og gir innsikt i hva som kreves for å sikre bedre dokument- og personkontroll innen utlendingsforvaltningen.

Som leser får du en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identietskontrollen innen utlendingsforvaltningen. Forfatterne presenterer grunnleggende arbeidsteknikker og relevanter lover og forskrifter i utlendingsretten.

Du kan lese mer om boken her