Vil du være med på boklansering?

Tirsdag 30. august lanserer Nasjonalt ID-senter og forlaget Vett & Viten boken "Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen". Les mer her og bli med!
Published: 8/26/2016
Illustration photo of a persons face in profile

Kunnskap om hva som kreves for å sikre bedre dokument- og personkontroll i utlendingsforvaltningen er noe av det du kan lese mer om i Nasjonalt ID-senters nye bok som nå straks er klar for lansering.

Tirsdag 30. august lanseres boken "Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen". Boken er resultatet av et samarbeid mellom Nasjonalt ID-senter og forlaget Vett & Viten og gir deg som leser en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identietskontrollen innen utlendingsforvaltningen. Forfatterne presenterer grunnleggende arbeidsteknikker og relevanter lover og forskrifter i utlendingsretten. 

Lanseringen finner sted kl. 14 - 16 på Kulturhuset, Youngstorvet 3, i Oslo. Innledere fra Nasjonalt ID-senter og Vegard Bø Bahus vil fortelle om arbeidsrutinene og lovverket knyttet til identitetsarbeidet. 

Vegard Bø Bahus er advokat i Advokatfirmaet Bahus og spesialist på utlendingsrett. Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan uderlagt Politidirektoratet (POD) og arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet. 

Du finner mer om arrangementet på vår Facebook-side her.