Vi trener trenerne

ID-rapporten 2016: Nasjonalt ID-senter har i flere år anbefalt at det skal opprettes en andrelinje for person- og dokumentkontroll i politidistriktene. Som et ledd i politireformen kommer dette nivået nå på plass i alle politidistrikt.
Published: 11/29/2016

Andrelinjen består av høyt kvalifiserte dokumentgranskere med avansert utstyr for ekthetsvurdering og tilgang på referanser. Andrelinjens hovedoppgave er å støtte førstelinjen, og være et bindeledd til tredjelinjen i Kripos og Nasjonalt ID-senter.

To ganger i året setter Nasjonalt ID-senter opp andrelinjekurs. Kurset er beregnet på de som er, eller skal være, ressurspersoner med spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll.

– Vi tar inn seks personer på hvert kurs, som består av tre énukeslange samlinger, forteller seniorrådgiver Camilla Elizabeth Dahlin. – Der lærer man om samtaleteknikk, ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri og regler for ID-kontroll. Dokumenttekniske emner som inngår i kurset er blant annet sikkerhetsdokumenter, sikkerhetselementer, grunnleggende lys- og fargeteori, bruk av utstyr, trykkteknikker, personalisering av sikkerhetsdokumenter, underlagsdokumenter, forfalskningsmetoder, vurdering av funn, rapportskriving og konklusjonsgrader.

I tillegg lærer man noen grunnleggende pedagogiske prinsipper, slik at man blir tryggere i opplæringsrollen på egen arbeidsplass. 

Nasjonalt ID-senter stiller krav om at alle som får plass på kurset må ha UV-lampe, og lupe eller mikroskop på egen arbeidsplass.

De som har gjennomført andrelinjekurset hos oss, blir invitert til faglig påfyll minst én gang i året. I tillegg inngår de i et faglig nettverk som utveksler informasjon og bistår hverandre. Vi forsøker å involvere andrelinjen når vi får forespørsler om opplæring i deres nærområde.

I år har tolv personer fordelt på ti politidistrikt og fem personer i Politiets utlendingsenhet gjennomført andrelinjekurset. En av de som har fullført, er Thomas Døhli fra Oslo politidistrikt.

– Jeg er opptatt av å tillegge et etterretningselement i arbeidet mot falsk ID, og andrelinjekurset ga meg en dypere kunnskap og forståelse for ID-faget, forteller Thomas. – Jeg har et ønske om å videreutvikle fagfeltet, og kompetansen jeg har opparbeidet meg ved Nasjonalt ID-senter, er vesentlig for å lykkes i mitt videre arbeid som dokumentgransker ved Oslo politidistrikt. Det er nesten ikke mulig å jobbe i politiet uten å komme bort i ID-spørsmål. Jeg vil derfor arbeide for å styrke fokuset på faget og for å heve kompetansen i ID-arbeid blant mannskapene i Oslo politidistrikt, avslutter Thomas.

Andrelinjekursene annonseres på Nasjonalt ID-senters nettsider, KO:DE og politiets intranett Kilden.

Les også:

Få også med deg siste utgave av ID-rapporten.