7825 personer uttransportert

Aldri før har Politiets utlendingsenhet (PU) uttransportert flere personer enn de gjorde i fjor.
Published: 1/12/2016

Politiets utlendingsenhet (PU) har oppsummert tallet på antall uttransporterte personer i løpet av fjoråret. Totalt ble det gjennomført 7825 tvangsmessige uttransporter i løpet av 2015, noe som utgjør en økning på åtte prosent i forhold til foregående år. Tallet er også det høyeste antallet uttransporterte i PUs historie.

PU-sjef Kristin Kvigne sier seg svært godt fornøyd med å ha oppnådd regjeringens måltall på 7800 personer.

Ytterligere statistikk finner du på politiets sider.