ID-basen åpnes for flere

Nasjonalt ID-senter tar grep for å gjøre verktøyet ID-basen tilgjengelig for flere offentlige etater og organer.
Published: 10/5/2015
idbasen_kartutsnitt.jpg

Økt innvandring er ikke bare med på å rette søkelyset på kontroll av identitet, men også på det arbeidet vi i Nasjonalt ID-senter gjør. På bakgrunn av det som nå skjer i Europa, har Nasjonalt ID-senter derfor besluttet å åpne sin id-base for flere offentlige etater og organer.

I praksis innebærer dette blant annet at organisasjoner som Tollvesenet, skattemyndigheter, NOKUT samt Statens vegvesen gis tilgang til ID-basen.

Kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard hos Nasjonalt ID-senter forteller i et intervju med Politiforum om tilpasningene som nå gjøres.

- Vi har planlagt å åpne ID-basen for flere enn politiet en stund, men vi tar grep og gjør det nå, fordi vi ser at det er behov for det med dagens flyktningsituasjon, sier Bjørngaard til forumet.

ID-basen er en omfattende database som inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Databasen er ment som et verktøy til hjelp i forbindelse med å kontrollere og avklare identitet og inneholder i dag informasjon om landene Irak, Somalia, Eritrea, Nigeria, Afghanistan, Marokko, Syria, Libya og Jemen.